Fietsparkeerplan

Wat? 

In 2016 volgde de gemeente Beveren het traject ‘coaching lokaal fietsbeleid‘ georganiseerd door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Fietsberaad Vlaanderen en begeleid door het studiebureau Timenco. Dit resulteerde in de eerste aanzet tot het bekomen van een fietsparkeerplan.

Het aantal fietsverplaatsingen blijft stijgen. Dit blijkt uit de resultaten van de tweejaarlijkse fietstelling die op het volledige grondgebied van de gemeente Beveren wordt uitgevoerd. Om fietsverplaatsingen te stimuleren zijn voldoende en kwalitatieve fietsparkeervoorzieningen een belangrijke voorwaarde.

In de eerste fase, de onderzoeksfase, werd voor het volledige grondgebied van de gemeente Beveren een inventarisatie uitgevoerd van het bestaande aanbod van fietsparkeervoorzieningen. Om een zicht te krijgen op de parkeernoden bij de bevolking werd een behoefteanalyse gehouden via een online enquête. Om na te gaan of de bestaande fietsparkeervoorzieningen voldoende capaciteit bieden of met overcapaciteit kampen werd de bezettingsgraad geanalyseerd. De probleemstelling en doelstellingen werden bepaald. In de tweede fase wordt het richtinggevend deel met daarin de randvoorwaarden omschreven. Uiteindelijk zal hieruit een concreet actieplan vloeien.

Het volledige fietsparkeerplan kan u in bijlage raadplegen.