Geluidshinder

Wat? 

De bestrijding van geluidshinder is in principe een gewestelijke (Vlaamse) bevoegdheid. Toch spelen ook andere niveaus (gemeente, federale overheid, Europa) een belangrijke rol in de bestrijding van geluidshinder. Welke regelgeving van toepassing is in een concrete situatie, is afhankelijk van het type bron dat de geluidshinder veroorzaakt:

  • De geluidshinder vanwege (industriële) bedrijven (ingedeelde inrichtingen) wordt geregeld via de milieuvergunning. De voorwaarden waaraan deze bedrijven moeten voldoen op het vlak van geluidshinder staan vermeld in VLAREM.
  • Ook de geluidsemissie vanwege sommige recreatieve activiteiten, zoals schietstanden en modelvliegtuigen, wordt gereglementeerd in VLAREM.
  • Geluidsnormen voor muziekactiviteiten worden  gereglementeerd in VLAREM.
  • Lawaai van buren (grasmaaiers, vogelschrikkanonnen, ...) wordt gereglementeerd in het  politiereglement van de gemeente Beveren.
  • Voor bouwmachines, auto's, motors enz. zijn tot slot Europese en federale productnormen van toepassing. Dit zijn emissienormen: ze bepalen het maximaal geluidsniveau waaraan elk individueel product moet voldoen zonder een uitspraak te doen over het totale toegelaten geluidsniveau, bijvoorbeeld vanwege een autoweg.

Last van lawaai?
Mogelijk is er in bepaalde situaties toch nog sprake van ernstige hinder. U kan dat contact opnemen met de dienst Milieubescherming of een melding ingeven in Meldingen&Klachten.

Afleverende dienst: 
Milieubescherming
Gravendreef 5
9120 Beveren
België
03 750 14 80
Verwante producten: