Genealogische opzoekingen

Wat? 

Voor genealogische opzoekingen ouder dan 100 jaar (75 jaar voor huwelijksakten en 50 jaar voor overlijdensakten) die betrekking hebben op de gemeente Beveren kan u terecht op het gemeentearchief.  Dit kan enkel op afspraak via het telefoonnummer 03 750 17 52.

Voor opzoekingen ouder dan 100 jaar (75 jaar voor huwelijksakten en 50 jaar voor overlijdensakten) betreffende de gemeente Beveren en omliggende gemeenten (gemeenten buiten Beveren) kan men terecht op het Rijksarchief Beveren:
Rijksarchief
Kruibekesteenweg 39/1
9120 Beveren
tel.: 03 750 29 77
fax: 03 750 29 70

Voor het laten opzoeken van akten jonger dan 100 jaar (75 jaar voor huwelijksakten en 50 jaar voor overlijdensakten) heeft u een volmacht nodig van de persoon op wie de akte betrekking heeft (indien deze is overleden, heeft u een volmacht nodig van een erfgenaam).

Hoe? 

Voor akten jonger dan 100 jaar (75 jaar voor huwelijksakten en 50 jaar voor overlijdensakten): de aanvraag dient schriftelijk te gebeuren bij de dienst Burgerlijke stand vergezeld van de nodige volmacht.

Prijs? 

Het opzoekingswerk uitgevoerd door gemeentepersoneel kost 17 euro per uur en 15 eurocent per opgevraagde kopie.

Afleverende dienst: 
Burgerlijke Stand
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 00