Genealogische opzoekingen

Wat? 

Voor genealogische opzoekingen ouder dan 100 jaar die betrekking hebben op de gemeente Beveren kan u terecht op het gemeentearchief.  Dit kan enkel op afspraak via het telefoonnummer 03 750 17 52.

Voor opzoekingen ouder dan 100 jaar betreffende de gemeente Beveren en omliggende gemeenten (gemeenten buiten Beveren) kan men terecht op het Rijksarchief Beveren:
Rijksarchief
Kruibekesteenweg 39/1
9120 Beveren
tel.: 03 750 29 77
fax: 03 750 29 70

Voor het laten opzoeken van akten jonger dan 100 jaar die betrekking hebben op de gemeente Beveren kan u terecht op de dienst Burgerlijke stand. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 9200 Dendermonde. Hiervoor dient men een verzoek in te dienen, waarbij men blijk geeft van een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettelijk belang. Aan dit verzoek zijn geen kosten verbonden.

Hoe? 

Voor akten jonger dan 100 jaar: de aanvraag dient schriftelijk te gebeuren bij de dienst Burgerlijke stand vergezeld van de toelating “tot het laten opzoeken” van de Rechtbank van Eerste Aanleg, Dendermonde.

Prijs? 

Het opzoekingswerk uitgevoerd door gemeentepersoneel kost 17 euro per uur en 15 eurocent per opgevraagde kopie.

Afleverende dienst: 
Burgerlijke Stand
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 00