Huwelijk

Wat? 

maak een afspraak

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, al dan niet van hetzelfde geslacht, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk moet voltrokken worden in het gemeentehuis. Het kan evenwel op een andere openbare plaats met neutraal karakter voltrokken worden, indien de gemeenteraad dergelijke plaats heeft aangewezen.

Voorwaarden: 

De voorwaarden om te kunnen huwen worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn :

  • minimumleeftijd : de minimumleeftijd om te huwen is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar ernstige redenen voor zijn.
  • toestemming van de echtgenoten : beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
  • afwezigheid van een huwelijksbeletsel : huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De Koning kan, om gewichtige redenen, dit verbod opheffen. Zo een verzoek moet gericht worden aan de Minister van Justitie.
  • verbod op bigamie: iemand die al gehuwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dit verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België huwen, zelfs als hun eigen nationale  wet polygamie toelaat. Bigamie is een strafbaar feit.
  • verbod op schijnhuwelijk :  een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op de totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Hoe? 

De ambtenaar van de burgerlijke stand verbindt de aanstaande echtgenoten in het echt. Hiervan maakt hij dadelijk de huwelijksakte op. Deze akte wordt ingeschreven in de databank van de akten van de burgerlijke stand (DABS) en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.

De gehuwden krijgen een trouwboekje, waarin later bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend. Dit is enkel een ceremonieel aandenken en heeft wettelijk geen enkele bewijskracht.

Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Regelgeving: 

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

Afleverende dienst: 
Burgerlijke Stand
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 00