Huwelijksjubileum

Wat? 

maak een afspraak

Echtparen die 50, 60, 65 of 70 jaar gehuwd zijn en in Beveren wonen, worden door de gemeente op passende wijze in de bloemetjes gezet. De jubilarissen kunnen kiezen uit 3 mogelijkheden:

Een bezoek van een afvaardiging van het college bij de jubilarissen thuis
  • niet op zaterdagvoormiddag
  • niet op maandagnamiddag
  • op zondag tot 12 uur
Een bezoek van een afvaardiging van het college in de zaal waar het feest plaatsvindt
  • niet op zaterdagvoormiddag
  • niet op maandagnamiddag
  • op zondag tot 12 uur
Ontvangst en receptie aangeboden door het gemeentebestuur in het kasteel Cortewalle of in het gemeentehuis naar keuze of in een ter beschikking gesteld gemeentelijk gebouw van een deelgemeente
  • niet op zaterdagvoormiddag
  • niet op zondag
Hoe? 

De dienst burgerlijke stand schrijft alle kandidaat-jubilarissen tijdig aan met de vraag of ze bezoek van of ontvangst door het college wensen. Bij een positief antwoord kan het echtpaar zijn jubileum aangeven bij de dienst burgerlijke stand of de permanenties in de deelgemeente, en worden de verdere praktische afspraken gemaakt.

Wat meebrengen? 
  • trouwboekje
Afleverende dienst: 
Burgerlijke Stand
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 00