Inname openbaar domein bij bouwwerken

Wat? 

Als u bij de uitvoering van bouwwerken gebruik maakt van het openbaar domein, bijvoorbeeld om er bouwwmaterialen op te stapelen, machines te stallen, stellingen te plaatsen enzovoort, dan dient u hiervoor een toelating te hebben van het gemeentebestuur.

Vóór het begin der werken is het aangewezen om aan de technische dienst wegen een staat van bevinding van de toestand van het openbaar domein aan te vragen. Op die manier kunnen na de bouwwerken eventuele beschadigingen vastgesteld worden. Indien u als bouwheer deze staat niet aanvraagt, gaat de gemeente ervan uit dat alles in goede staat is, en dat eventuele beschadigingen door de bouwwerken veroorzaakt zijn. Alle schade valt dan ten laste van de bouwheer.

Hoe? 

U vraagt de staat van bevinding aan voor de start van de werken. Een medewerker van de techniche dienst maakt samen met u een verslag op van de toestand op dat moment.

Bij de start van de bouwwerken wordt een waarborg gevraagd voor het gebruik van het openbaar domein. Indien na het einde van de werken schade wordt vastgesteld, wordt dit bedrag gebruikt om deze te herstellen. Indien de borg niet volstaat om de herstellingskosten te dekken, dan wordt het tekort gefactureerd.

Na indienen van het strookje "einde der werken" op de dienst Stedenbouw, wordt de waarborg terugbetaald na opmaak van een "staat van bevinding na de werken".  De terugbetaling, eventueel verminderd met de herstellingskosten, gebeurt met een postcheque of via storting op uw rekening. Indien deze controle niet wordt aangevraagd binnen de twee maanden na de beëindiging van de werken, zal de terugbetaling van de borg vervallen, onverminderd de eventuele aanrekening van meerkosten.

Prijs? 

Voor het gebruik van het openbaar domein wordt een waarborg gevraagd. Die krijgt u na afloop van de werken terugbetaald. Indien er schade is aangebracht, wordt dit in mindering gebracht van de borg.

Voor het gebruik van het openbaar domein bij  bouwwerken:

  • 1.000 EUR voor nieuwbouw of verbouwing van eengezinswoningen
  • 3.000 EUR voor appartementsgebouwen en nijverheidsgebouwen
Afleverende dienst: 
Technische Dienst Wegen
Europalaan 2
9120 Beveren
België
03 750 18 00