Inname van het openbaar domein

Wat? 

Feesten en fuiven kunnen georganiseerd worden op openbare domein (straat, plein, groenzone...). Dit moet wel tijdig - bij voorkeur minimum 2 maanden vooraf - aangevraagd worden bij het gemeentebestuur. In samenspraak met de politie wordt dan bekeken wat er kan en welke bijzondere maatregelen er eventueel genomen moeten worden. Soms dienen nog bijkomende vergunningen aangevraagd te worden.

Afleverende dienst: 
Feestelijkheden
Bezoekersadres: Grote Markt 2
9120 Beveren
België
03 750 15 83