Inspraak- en informatievergaderingen

Wat? 

Bij grote projecten of infrastructuurwerken nodigt de gemeente vooraf buurtbewoners en/of betrokken partijen zoals handelaars uit op een informatie- of inspraakvergadering.

Bij informatievergaderingen worden de plannen voorgesteld en worden praktische afspraken gemaakt over het verloop van de werken.
Inspraakvergaderingen daarentegen gebeuren in een vroeger stadium. Vooraleer de plannen hun definitieve vorm krijgen, kunt u nog opmerkingen of suggesties geven zodat de ontwerpen waar nodig en mogelijk bijgestuurd kunnen worden.

Bedoeling:

  • dialoog tussen bewoners, beleid en betrokken gemeentediensten (inspraakvergadering)
  • informeren (informatievergadering)

 
Wat kan op de agenda staan:

  • de heraanleg van een straat
  • de inrichting van een speelplein of groenzone
  • een aanpassing van een ruimtelijk uitvoeringsplan
  • ...


Verloop:

  • uiteenzetting van het project door betrokken dienst(en) en beleidsmensen
  • vragenronde
  • mogelijkheden tot het geven van opmerkingen bij het voorgesteld project (bij inspraakvergaderingen)


Soms kunnen bewoners vooraf een plan inkijken van het project zodat ze zich op deze vergadering inhoudelijk kunnen voorbereiden.

Hoe? 

Indien er infovergaderingen of inspraakmomenten rond specifieke thema's of geplande werken in uw straat of wijk worden georganiseerd, wordt u daarvoor persoonlijk uitgenodigd.

Als het over algemene infovergaderingen gaat, worden deze tijdig ruim bekendgemaakt via diverse kanalen en onze website.

Afleverende dienst: 
Communicatie
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 90