Kadaster

Wat? 

Elk perceel in de gemeente heeft een eigen kadastraal nummer (uitgezonderd de openbare eigendommen).  Dat nummer (bv. Beveren - 1ste afdeling - sectie A nummer 1a) wordt toegekend door de Federale Overheidsdienst Financiën, afdeling Kadaster.  Deze instantie maakt daarvan ook plannen op, de zogenaamde 'kadasterplannen' waaraan alle informatie over dat perceel gekoppeld wordt: de naam van de eigenaar, de aard van het goed, de oppervlakte van het perceel, het kadastraal inkomen (afgekort: KI), het jaar van opbouw enz. Deze plannen zijn ter inzage bij de dienst Stedenbouw en bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, afdeling Controle Kadaster Beveren.

Voorwaarden: 

De notaris vraagt de gegevens op, nodig voor de verkoop en het opmaken van een verkoopakte. U kunt zelf ook informatie opvragen over een onroerend goed of een kadasterplan aanvragen.

Hoe? 

Het aanvragen van uittreksels kan enkel bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën Kadaster gevestigd in Gent en tegen betaling.

De gegevens kunnen schriftelijk, per fax en per e-mail aangevraagd worden om een uittreksel te bekomen. Voor elk uittreksel wordt een aanvraagformulier ingevuld.  Mondelinge inlichtingen kunnen steeds gevraagd worden aan de balie van de dienst Uittreksels.

Het archief van het Kadaster is enkel toegankelijk na afspraak.

Prijs? 

U betaalt voor een uittreksel 5,50 euro. De prijs van grotere stukken wordt individueel bepaald.

Informatie over kadastrale uittreksels:

Federale Overheidsdienst Financiën Kadaster
RAC Ter Plaeten
Sint-Lievenslaan 27
9000 Gent
Tel.: 0257 72 990 (dienst uittreksels en inlichtingen)
Tel.: 0257 60 739 (dienst uittreksels en inlichtingen)
Fax: 0257 96 239
E-mail: meow [dot] dienst [dot] uit [dot] o-vl [at] minfin [dot] fed [dot] be

Openingsuren: maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur

Opmerking: sinds 1 juli 2014 is de dienst uittreksels enkel nog open voor het publiek in de voormiddag, iedere werkdag van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.

Meer informatie is ook te verkrijgen bij:

Kadaster Controle - antenne 406B
RAC De Baljuw
Driekoningenstraat 4 bus 3, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: 02 577 94 30
E-mail: meow [dot] antenne [dot] 406 [at] minfin [dot] fed [dot] be (meow.antenne.406@minfin.fed.be)

Openingsuren: maandag tot vrijdag telkens van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur op afspraak.

Opmerking: sinds 1 januari 2015 is de dienst Kadaster Controle afdeling Beveren (Stationsplein 3) verhuisd naar de Driekoningenstraat 4 bus 3 te Sint-Niklaas.