Katoen Natie Bulk Terminals

Wat? 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

NV KATOEN NATIE BULK TERMINALS, Haandorpweg 1, 9130 Beveren heeft een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het inrichten van een helihaven.

De aanvraag heeft als adres:

Ketenislaan 1, 9130 Beveren;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 27 juli 2018 tot en met 25 augustus 2018 ter inzage bij de gemeentelijke milieudienst op volgend adres:

Milieudienst Beveren

Gravendreef 5A

9120 Beveren

Hoe? 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar Stationsstraat 2, 9120 Beveren t.a.v. milieudienst.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij de gemeentelijke milieudienst Beveren:

-          milieudienst [at] beveren [dot] be

-          tel: 03 750 14 80

Afleverende dienst: 
Milieubescherming
Gravendreef 5
9120 Beveren
België
03 750 14 80