Kwaliteit oppervlaktewater

Wat? 

Water is een kostbaar goed en moet bijgevolg gekoesterd worden. Door menselijke ingrepen komt de kwaliteit en kwantiteit in gedrang. Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te evalueren werden monitoringsprogramma’s opgestart.

Zo werd samen met de andere Wase gemeenten, aangesloten bij de Interwaas, een gemeentegrensoverschrijdend meetnet opgezet. De gemeente Beveren beschikt over 16 staalnamepunten die door het eigen labo worden bemonsterd en geanalyseerd. De jaarlijkse resultaten en besluiten worden opgenomen in een rapport.

Naast dit meetnet volgt de gemeente de waterkwaliteit op van de dokkeninfrastructuur. Het meetnet is uitgebouwd tot 9 staalnamepunten. Het doel van dit meetnet is de impact van de industriële activiteiten op de waterkwaliteit na te gaan. De jaarlijkse resultaten en besluiten zijn opgenomen als bijlage in de jaarlijkse milieujaarprogramma’s. Belangstellenden kunnen dit document steeds bekomen bij de dienst Milieubescherming.

Afleverende dienst: 
Milieubescherming
Gravendreef 5
9120 Beveren
België
03 750 14 80