Laatste wilsbeschikking: de keuze voor crematie of begraving

Wat? 

maak een afspraak

U kan zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kan u laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat u kan opvragen bij de Dienst Burgerzaken in uw gemeente. Dit kan vanaf de leeftijd van 16 jaar.

In de laatste wilsbeschikking kan u aangeven

 • of u opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
 • en of u een uitvaartcontract heeft.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Hoe? 

U geeft een gehandtekende en gedateerde verklaring af bij de Dienst Burgerzaken. Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en u krijgt een ontvangstbewijs mee.

Een attest van de registratie kunt u bekomen via het DIGITAAL LOKET.

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?

U kan kiezen voor begraving of crematie. U kan aangeven of de crematie gevolgd wordt door:

 • begraving van de assen binnen een begraafplaats
 • bijzetting van de assen in een urnenmuur (columbarium)
 • verstrooiing van de assen:
  • in een strooiweide op een begraafplaats
  • in de Belgische territoriale zee 
 • begraving of verstrooiing van de assen buiten de begraafplaats, met uitzondering van het openbaar domein (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige). De locatie dient eigendom te zijn van de overledene of zijn/haar nabestaanden of een schriftelijke toestemming van de eigenaar is vereist.
 • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.

Hoe kan ik het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?

In de laatste wilsbeschikking kan u het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • geen ritueel
 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • vrijzinnige levensovertuiging
 • neutraal filosofische overtuiging.

Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt eenmaal ik mijn laatste wilsbeschikking heb ingediend?

Het is steeds mogelijk om zelf wijzigingen aan uw laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de Dienst Bevolking. Uw nabestaanden kunnen echter niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten uw laatste wil nakomen.

De nabestaanden kunnen de assen aanbieden aan de begraafplaats wanneer er een einde komt aan de thuisbewaring.

Afleverende dienst: 
Burgerlijke Stand
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 00