Leegstandsreglement en gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en woningen

Wat? 

De gemeente Beveren heft een belasting voor leegstaande woningen of gebouwen (< 500 m²). Deze komen terecht in een inventaris. De inventaris wordt jaarlijks herzien.

De basisbelasting bedraagt :
  • 500 € voor een volledig gebouw of woning bij opname in het register
    De belasting wordt vermeerderd met 1.000 € per bijkomende termijn van 12 maanden dat het gebouw of de woning in het leegstandsregister staat met een max. van 5 opeenvolgende termijnen van 12 maanden (met andere woorden met een max. van 5.500 €). 
Voorwaarden: 

De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat het pand opgenomen is in het gemeentelijk leegstandsregister.

Zolang het gebouw en/of de woning niet is geschrapt uit de inventaris blijft de heffing, vanaf de datum van de eerste verjaardag, jaarlijks verschuldigd.

Hoe? 

De gemeente stelt de leegstand vast en legt een lijst aan van leegstaande en verwaarloosde woningen.

De zakelijk gerechtigde(n) van het geregistreerde pand wordt op de hoogte gebracht via een beveiligde zending. Hij kan binnen 30 kalenderdagen na de betekening van de registratie, via een beveiligde zending, beroep aantekenen bij de gemeente. Uitspraak over het beroep wordt gedaan binnen 90 kalenderdagen na betekening van het beroep.

Uitzonderingen: 

In bepaalde gevallen kan u van deze belasting worden vrijgesteld. U dient deze vrijstelling zelf aan te vragen met een beveiligde zending.

Afleverende dienst: 
Financiële dienst
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 16 30
BijlageGrootte
 leegstand_2017_vdef.pdf669.21 KB