Leesclub in de klas: voor tweede en derde graad

Wat? 

Leesclubs zijn er niet enkel voor volwassenen, maar kunnen ook in de klas opgestart worden. De bibliotheek biedt je hiervoor een omkadering aan.
 
Het doel en de meerwaarde van een leesclub is veelomvattend: samen hetzelfde boek lezen en erover praten, het delen van de leeservaring. Leren ontdekken en verwoorden wat je goed vindt in een boek en wat niet. Ontdekken wat je raakte, ergerde, ontroerde,…
Je eigen mening vormen en daarvoor uit durven komen. Luisteren naar argumenten van anderen. Respect voor meningen die niet dezelfde zijn als de jouwe.

Het aanbod van de bib:
Men kan per graad kiezen uit een 12-tal boekentitels die zijn samengesteld uit de lijsten van de Kinder- en Jeugdjury (KJV)  van de voorbije 4 jaar.

Voordelen om te putten uit deze lijsten zijn:

  • Recente titels en hedendaagse auteurs.
  • De lijst van KJV wordt samengesteld door volwassenen die een band hebben met jeugdliteratuur; begeleiders KJV, recensenten, bibmedewerkers, leerkrachten, …
  • We hernemen de door de juryleden van KJV bekroonde titels (top 3) met daarbij een persoonlijke aanvulling. De kans dat deze titels aanslaan bij de kinderen is dus vrij groot.
  • Bij de samenstelling is gelet op variatie, zodat je als leerkracht een boek kan kiezen dat jou aanspreekt.
  • De bib heeft van deze titels meerdere exemplaren (meestal 8) in bezit en kan indien nodig nog meer boeken aanvragen bij andere bibs.
  • Van elke titel bestaan er werkmodellen, die terug te vinden zijn op www.kjv.be met inspiratie en suggesties om met de boeken te werken in een leesgroep. Deze suggesties zijn snel te vertalen om te gebruiken in de klas.
  • Een groot deel van de boeken zijn geschreven door Vlaamse auteurs. Je kan het lezen en bespreken van een boek dus ook laten volgen door een auteursbezoek in je klas. Voor de daarbij horende onkosten kan je een tegemoetkoming aanvragen bij http://www.auteurslezingen.be/

Hoe? 

Praktische afspraken:

  • De lijsten met titels laten je toe om al een eerste inzicht te krijgen in de thema’s van de boeken. De werkmodellen vind je op www.kjv.be via begeleiders/ /leeslijsten / archief.
  • Minimum 8 weken voor de start van je leesproject reserveer je de gekozen titel in de bib. Dat geeft ons de kans om alle exemplaren van deze titel te verzamelen. We geven je dan een seintje wanneer je de boeken en het werkmodel kan afhalen. Dit kan gebeuren in de hoofdbib maar ook in een uitleenpost.
  • Het werkmodel en 1 ex van de titel kan je eventueel vroeger ontlenen. Het hele pakket wordt uitgeleend voor een periode van 3 maanden.