Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Wat? 

Elke vreemdeling die in België aankomt en die politiek asiel aanvraagt komt in eerste instantie terecht in een federaal opvanginitiatief (grotere centra ingericht door de Staat), en na verloop van tijd, in een lokaal opvanginitiatief (kleinere centra ingericht door de lokale besturen).

Het OCMW van Beveren beschikt over een lokaal opvanginitiatief met een capaciteit van 5 personen

Er wordt hierbij voorzien in:

  • logies
  • wekelijks zakgeld waarmee iedere asielzoeker zijn/haar eigen voeding aankoopt
  • medische zorgen
  • juridische ondersteuning (voornamelijk de opvolging van de asielprocedure)
  • opleiding (inburgeringscursussen, taalonderricht, vormingscursussen)
  • ontspanning

Dit alles gebeurt met de hulp van vrijwilligers.

Voorwaarden: 

De kandidaat-politiek vluchtelingen worden toegewezen door het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (FEDASIL).

Afleverende dienst: 
Sociaal Huis
Oude Zandstraat 92
9120 Beveren
België
03 750 46 00