Milieuklachten

Wat? 

Klachten in verband met milieuproblematiek kunnen worden ingediend bij de dienst milieubescherming. De dienst Milieubescherming beschikt over gespecialiseerde apparatuur om bij klachten de nodige metingen te doen en desgevallend op te treden.

Iedere klacht wordt genoteerd op een uniform klachtenformulier. Daarop wordt ook het gehele dossierverloop genoteerd.

De namen van de klagers worden nooit doorgegeven.  Enkel op vraag van de Procureur des Konings (of een substituut van het Parket) in het kader van een gerechtelijk onderzoek wordt hiervan afgeweken.

De klagers worden op de hoogte gehouden van de ondernomen acties via brief, telefonisch of via plaatsbezoek.

Hoe? 
  • Dringende klachten met een grote hinder kunnen dag en nacht gemeld worden. Tijdens de kantooruren kan dat bij de dienst Milieubescherming. Na de kantooruren in tijdens het weekend wordt u doorgeschakeld naar de lokale politie, of via het nummer van de lokale politie: 03 750 14 11. Die zal indien nodig iemand van de dienst Milieubescherming oproepen om de nodige metingen of vaststellingen te doen.
Afleverende dienst: 
Milieubescherming
Gravendreef 5
9120 Beveren
België
03 750 14 80