Mobiliteitsplan

Wat? 

Op 15 december 2015 heeft de gemeenteraad een nieuw mobiliteitsplan goedgekeurd.
Hiermee zijn de contouren vastgelegd van een meerjarig verkeersbeleid. Aan de hand van dit plan willen wij een duurzaam mobiliteitsbeleid ontwikkelen. Vijf thema’s zijn dieper uitgewerkt: Trage wegen, fietsnetwerken, openbaar vervoer, categorisering van wegen en parkeerbeleid. Daarnaast vindt U vindt een actieprogramma opgesteld met alle actoren (o.a. 'De Lijn', Administratie Wegen en Verkeer, Provincie Oost-Vlaanderen,.) die op het vlak van mobiliteit in onze gemeente van belang zijn. Zowel de acties op korte, middellange en lange termijn zijn hierin opgenomen.

Afleverende dienst: 
Mobiliteit
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 70