Naamswijziging

Wat? 

Als u denkt dat u daarvoor een grondige reden heeft, kan u uw voornaam of familienaam laten wijzigen. Uw gemotiveerde aanvraag moet gebeuren bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

Een familienaam wijzigen kan eventueel naar aanleiding van:

 • een erkenning (alleen voor minderjarigen)
 • een gerechtelijke procedure (adoptie, ontkenning of betwisting vaderschap)
 • de aanvraag bij de Federale Overheidsdienst Justitie (Koninklijk besluit).

Een voornaam wijzigen kan eventueel naar aanleiding van:

 • een adoptieprocedure;
 • een Ministrieel Besluit.

De naamsverandering wordt toegekend bij Koninklijk Besluit, de voornaamswijziging bij ministerieel besluit. De Federale Overheidsdienst Financiën (Administratie van de registratie) stuurt u een afschrift van het besluit, na betaling van de registratierechten. Binnen de 60 dagen na de registratie moet u het afschrift laten overschrijven bij de burgerlijke stand van uw geboorteplaats.

Hoe? 

Alleen een naamswijziging naar aanleiding van een erkenning na de geboorte (of een gerechtelijke procedure) gebeurt bij de dienst Burgerlijke Stand. Zie ook "erkenning van een kind".

Naamswijzigingen bij Koninklijk besluit of Ministerieel besluit gebeuren bij:

 • Federale Overheidsdienst Justitie
  dienst naamsverandering
  Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Wat meebrengen? 

Voor naamswijziging door erkenning na de geboorte bij de dienst Burgerlijke Stand:

 • recente eensluidend verklaarde kopie van de geboorteakte van het kind van wie de naam moet veranderen
 • identiteitskaart/paspoort/verblijfskaart van de verschijners (ouders, kind vanaf 12 jaar)

Bent u geen Belg, neem dan vooraf contact op met de burgerlijke stand om te weten welke documenten u moet meebrengen.

Prijs? 
 • naamswijziging door erkenning bij de geboorte (of een gerechtelijke procedure) bij de burgerlijke stand: gratis 
 • familienaamswijziging bij Koninklijk besluit: 49 euro, indien wijziging toegestaan is 
 • voornaamswijziging bij Ministerieel besluit: 490 euro.
  Dit bedrag kan eventueel verminderd worden naar 49 euro omwille van bepaalde redenen zoals: belachelijke voornaam, verwarrende voornaam, enz…
 • Toevoeging van een andere naam, of een partikel aan de naam, of over een vervanging van een hoofdletter door een kleine letter: 740 euro.
Afleverende dienst: 
Burgerlijke Stand
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 00