Nationaliteit

Wat? 

  • Je bent meerderjarig: nationaliteitsverklaring

    Onder bepaalde voorwaarden kan u als meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeente.

  • Je bent minderjarig: automatische toekenning

    Onder bepaalde voorwaarden kan u als minderjarig kind de Belgische nationaliteit bekomen zonder dat uzelf of iemand anders daar iets voor moet doen.

  • Uitzonderlijk: naturalisatie

    Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, kan u via naturalisatie Belg worden. Het is een gunst, geen recht. De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist in alle vrijheid.

Afleverende dienst: 
Burgerlijke Stand
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 00