NV INDAVER & NV RIGA LOGISTICS

Wat? 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

NV INDAVER, Ketenislaan(KAL) 1, 9130 Beveren & NV RIGA LOGISTICS, Land van Waaslaan(KAL) 1, 9130 Beveren hebben een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
Kort omschreven gaat het over de vraag tot omzetting van de milieuvergunning.
De aanvraag heeft als adres: Land van Waaslaan 1, 9130 Beveren.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.
Dienst milieu- en natuur vergunningen of Dienst Ruimtelijke vergunningen
e-mail: omgevingsvergunning [at] oost-vlaanderen [dot] be
tel: 09 276 21 50
De aanvraag ligt van 10 juli tot en met 8 augustus 2019 ter inzage bij de gemeentelijke milieudienst op volgend adres:
Milieudienst Beveren
Gravendreef 5A
9120 Beveren

Hoe? 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
- analoog per brief naar Stationsstraat 2, 9120 Beveren t.a.v. milieudienst.
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be, opzoeken via dossiernummer OMV_2019062230)

Afleverende dienst: 
Milieubescherming
Gravendreef 5
9120 Beveren
België
03 750 14 80