NV Wind aan de Stroom

Wat? 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

NV Wind aan de Stroom, Sint-Paulusplein 27, 9130 Beveren,  heeft een aanvraag ingediend voor:
- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
Kort omschreven gaat het over het bouw en exploitatie van 1 windturbine in het havengebied Antwerpen.
De aanvraag heeft als adres:  Singelweg zn, 9130 Beveren.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info. 
Dienst milieu- en natuur vergunningen of Dienst Ruimtelijke vergunningen
e-mail: omgevingsvergunning [at] oost-vlaanderen [dot] be
tel: 09 276 21 50

De aanvraag ligt van 26 juni 2019 tot en met 25 juli 2019 ter inzage bij de gemeentelijke milieudienst op volgend adres:
Milieudienst Beveren
Gravendreef 5A
9120 Beveren

Hoe? 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
- analoog per brief naar Stationsstraat 2, 9120 Beveren t.a.v. milieudienst.
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be, opzoeken via dossiernummer OMV_2019063426)

Afleverende dienst: 
Milieubescherming
Gravendreef 5
9120 Beveren
België
03 750 14 80