Ontlening beamer

Wat? 

De gemeentelijke sportraad (GSR) Beveren stelt gratis een beamer ter beschikking voor sportclubs aangesloten bij GSR Beveren. De aanvragen moeten ingediend worden bij het secretariaat van de sportraad, waar de beamer ook moet worden opgehaald en teruggebracht. Het ontlenen zelf is gratis, maar er wordt een waarborg gevraagd van 100 EUR.

Afleverende dienst: 
Sportraad
secretariaat: Sportdienst Beveren - Klapperstraat 103
9120 Beveren
België
03 750 18 85
BijlageGrootte
 Reglement ontlening beamer.pdf69.21 KB