Ontlening van theaterkostuums

Wat? 

Ter gelegenheid van de theaterproductie Jan Eyre werden heel wat mooie theaterkostuums gemaakt. Deze kostuums worden door Cultuurcentrum Ter Vesten uitgeleend voor culturele producties.

Voorwaarden: 
  • Iedereen ouder dan 18 jaar, cultuurverenigingen, academie of jeugdverenigingen mogen gebruik maken van de kledij en de accessoires ‘Jane Eyre’ die in het bezit zijn van het Cultuurcentrum Ter Vesten.
  • De lener mag het ontleende materiaal enkel gebruiken voor culturele activiteiten in brede zin, podium en aanverwante activiteiten. Hij mag de kledij en accessoires in geen geval gebruiken voor feesten, fuiven, carnaval en commerciële activiteiten.
Hoe? 
  • het aanvraagformulier wordt minimaal 14 dagen voor het evenement aan Cultuurcentrum Ter Vesten bezorgd;
  • er wordt een leencontract opgemaakt met aanduiding van de te betalen waarborg;
  • het afhalen en terugbrengen verloopt via de balie van Cultuurcentrum Ter Vesten en dus tijdens de openingsuren van het CC;
  • vóór het einde van de bruikleen zorgt de lener voor de schoonmaak van de kledij.

Prijs? 

Het ontlenen van de theaterkostuums is gratis. Er wordt wel een waarborg gevraagd, die moet betaald worden vooraleer de kleding wordt afgehaald. De waarborg bedraagt 10 EUR voor een kledingstuk en 5 EUR voor een accessoire.

Als het Cultuurcentrum verlies of beschadiging vaststelt, houdt het een evenwaardig bedrag in van de waarborg. Anders stort het centrum binnen de 14 dagen na terugbrengen van de kledij de waarborg volledig terug.

De waarborg kan op de rekening blijven staan als de lener regelmatig ontleent.

Afleverende dienst: 
Cultuurcentrum Ter Vesten
Gravenplein 2
9120 Beveren
België
03 750 10 00