Organisatie van een fuif of evenement

Wat? 

Bij de organisatie van een evenement komen heel wat verplichtingen kijken. Om er zeker van te zijn dat er niets over het hoofd wordt gezien, doet u best een aanvraag via het Fuifloket van de gemeente. Via het aanvraagformulier worden alle betrokken gemeentelijke diensten op de hoogte gebracht van uw plannen. Elke dienst bekijkt binnen zijn bevoegdheden wat er kan of niet kan en formuleert zo nodig een advies of een aanbeveling. Aan het einde van de rit weet u bijgevolg perfect aan wat u mag en niet mag, en welke organisatorische maatregelen u eventueel moet voorzien.

Voorwaarden: 

De aanvraag via het Fuifloket is aangewezen als u aan één of meerdere van volgende voorwaarden voldoet:

  • het gaat over een publiek toegankelijk evenement
  • er wordt elektronisch versterkte muziek gespeeld (live of opgenomen)
  • er wordt een deel van het openbaar domein ingenomen
  • er moeten straten worden afgezet
  • het gaat om een fuif, kampvuur, live optreden, straatfeest, stoet, festival....
  • het evenement duurt langer dan het wettelijk toegestane sluitingsuur (1 uur - op vrijdag- en zaterdagnacht: 2 uur)
Hoe? 

U dient de aanvraag tijdig in te dienen en minimaal 2 maanden voor het event:

Uitzonderingen: 

Als het om een privé-feest gaat - op uitnodiging en met controle aan de deur - moet u geen aanvraag indienen (bv. huwelijksfeest).

Afleverende dienst: 
Jeugddienst
Gravenplein 1
9120 Beveren
België
03 750 10 30
BijlageGrootte
 Evenementengids3.49 MB