Overlijden - Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

Wat? 

Bij een overlijden betalen normaal de familie of erfgenamen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of deze hebben hiervoor onvoldoende middelen, zal de gemeente een minimale begrafenis verzorgen. Het Sociaal Huis neemt dan de begrafeniskosten op zich. Hiervoor zijn vaste tarieven uitgewerkt, die onder meer afhankelijk zijn van de wijze waarop de overledene begraven wordt.

Voorwaarden: 
  • niemand kan/wenst de begrafenis te regelen
  • het beschikbaar inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen
  • de eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene, onvoldoende bemiddeld om de kosten ten laste te nemen
  • aan de regeling door het Sociaal Huis kunnen bijkomende voorwaarden verbonden zijn. Deze voorwaarden zijn verschillend van gemeente tot gemeente. Doe navraag bij het Sociaal Huis vooraleer u stappen onderneemt.
Hoe? 

Als het Sociaal Huis tegemoetkomt in de begrafeniskosten, zal een maatschappelijk assistent eerst een sociaal en financieel onderzoek uitvoeren.

Wat meebrengen? 
  • identiteitskaart
  • bewijs van uw financiële situatie
Afleverende dienst: 
Sociaal Huis
Oude Zandstraat 92
9120 Beveren
België
03 750 46 00