Overlijdensaangifte

Wat? 

maak een afspraak

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.  Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden na de vaststelling van het overlijden, de vaststelling gebeurt door een geneesheer.

Hoe? 

Als een persoon overlijdt, moet u dit zo snel mogelijk aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.

Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Maar u kan dit ook zelf doen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Administratieve afhandelingen: Denk eraan om de volgende personen of instellingen ook op de hoogte te brengen van het overlijden:

 • bank 
 • notaris 
 • verzekeringsmaatschappij 
 • ziekenfonds 
 • pensioendienst 
 • belastingen 
 • huiseigenaar 
 • watermaatschappij 
 • leverancier van gas en elektriciteit 
Wat meebrengen? 

Bij de aangifte moet u volgende documenten meebrengen:

 • overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven met vermelding van geen verdacht/gewelddadig overlijden en afwezigheid van pace-maker
 • statistisch Model IIIC ingevuld door de dokter
 • identiteitskaart van de overledene
 • trouwboekje van de overledene
 • rijbewijs van de overledene
 • laatste wilsbeschikking van de overledene (indien geen inwoner van Beveren)
 • aanvraagformulier begraving/concessie (indien begraving in Beveren)


Bij crematie:

 • aanvraag tot crematie
 • verslag van de beëdigd geneesheer (indien geen verdacht/gewelddadig overlijden)


Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neemt u volgende extra documenten mee:

 • proces-verbaal van een officier van de politie
 • toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings


Bij begraving in een andere gemeente:

 • bewijs van aanvaarding van de andere gemeente


Bij thuisbewaring:

 • attest ondertekend door alle bloed- en aanverwanten in de eerste graad
Afleverende dienst: 
Burgerlijke Stand
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 00