Parkeerkaart voor zorgverstrekkers

Wat? 

Huisartsen, thuisverplegers, kinesisten en persoonsverzorgers kunnen een parkeerkaart aanvragen die onder strikte voorwaarden toelaat om gratis te parkeren in de betaalzone. Met deze kaart kan in combinatie met een blauwe schijf 2 uur gratis reglementair geparkeerd worden in de betaalzone. De kaart is twee jaar geldig.

Voorwaarden: 

U oefent het beroep uit van huisarts, kinesist, thuisverpleegkundige of persoonsverzorger.

Hoe? 

U kan de parkeerkaart in de parkeerwinkel verkrijgen. Indien u de nodige bewijsstukken bijheeft, wordt de kaart onmiddellijk afgeleverd.

U kan de kaart ook digitaal aanvragen via de website van de parkeerwinkel.

Wat meebrengen? 

- bewijs dat u het beroep van zorgverstrekker uitoefent
- identiteitskaart aanvrager
- inschrijvingsbewijs voertuig (roze kaart)
- verzekeringsbewijs voertuig (groene kaart)

Prijs? 

De parkeerkaart kost 25 EUR.

Afleverende dienst: 
Parkeerwinkel
Kasteeldreef 19
9120 Beveren
België
03 205 65 96