Parkeerverbod aanvragen inwoners (blauwe - betalende - onbeperkte parkeerzone)

Wat? 

Aanvragen inname openbaar terrein

U kan een parkeerverbod aanvragen voor uw woning wanneer u tijdelijk deze ruimte (een parkeerplaats of een deel van de weg waar parkeren toegestaan is) vrij wil houden. Bijvoorbeeld voor een verhuis, het leveren van meubels of ander materiaal, … Dit voor een periode van 1 dag. Hiervoor heeft u een toelating/vergunning nodig van de burgemeester.
Bij werken uitgevoerd door een aannemer, dient de aannemer een vergunning aan te vragen ‘parkeerverbod voor werfvoertuigen’, via het digitaal loket.

Voorwaarden: 
  • U bent inwoner van Beveren.
  • Parkeerverbod plaatsen op wegen onder het beheer van de gemeente: aanvraag minstens 4 werkdagen vooraf indienen.
  • De verkeersborden die aangeven dat er een tijdelijk parkeerverbod geldt, moeten minstens 24 uur vooraf geplaatst worden.
  • Na goedkeuring van de vergunning kan het parkeerverbodsbord afgehaald worden bij de technische dienst, Europalaan 2 te Beveren.
Hoe? 
  • Het parkeerverbod kan aangevraagd worden via het digitaal loket. Een handleiding vindt u op de pagina 'inname openbaar domein'.

  • Informatie en/of inlichtingen kan u steeds bekomen op de dienst Mobiliteit:

    • ofwel telefonisch op het nummer 03 750 15 70
    • ofwel op de 4de verdieping aan het loket (u dient een ticket te nemen aan de zuil  bij het onthaal op het gelijkvloers).

Meer nodig dan een parkeerverbod?
Voor sommige werken is meer nodig dan enkel het vrijhouden van enkele parkeerplaatsen. Zo kunnen sommige werken een deel van het openbaar domein innemen, bv. bij het plaatsen van een stelling, kraan of container. Ook hiervoor is een toelating/vergunning nodig van de burgemeester.
In deze gevallen is de aannemer of de containerfirma verantwoordelijk voor het aanbrengen van de nodige signalisatie en dient hij een vergunning (voor kraan, stelling, container of parkeerverbod voor werfvoertuigen) aan te vragen via het digitaal loket

 

Prijs? 

Na ontvangst van de vergunning kan een parkeerverbodsbord ontleend worden op de technische dienst. Bij het afhalen van het parkeerverbodsbord wordt een waarborg van 25 euro/bord gevraagd. Bij het terugbrengen van de borden in goede staat, krijgt u deze waarborg terugbetaald.
Bij inname van betaalparkings wordt een retributie aangerekend van 5 euro/dag/parkeerplaats.

Afleverende dienst: 
Mobiliteit
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 11
Technische Dienst Wegen
Europalaan 2
9120 Beveren
België
03 750 18 00