Pesticiden

Wat? 

Doe jij het al zonder pesticiden?

Ongewenste dieren of planten in de tuin bestrijden? Je terras of oprit schoon houden? Nee, daar heb je geen pesticiden voor nodig. Er zijn voldoende goed werkende alternatieven. Kan je nog wat tips gebruiken? Surf dan eens naar www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin en zorg mee voor een gezonder leefmilieu.

Sinds 2015 mogen openbare diensten geen pesticiden meer gebruiken in hun onderhoud van parken, en terreinen. Dat betekent dat naast je gemeente ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en heel wat sportclubs hun terreinen pesticidevrij onderhouden. En we moeten met z’n allen ook ons voetpad zonder pesticiden proper houden.

Sinds oktober 2018 mogen we in onze tuin, op het terras of op de oprit geen synthetische totaalherbiciden meer gebruiken. Meteen dé kans om geen producten meer te gebruiken, maar enkele perfect werkende alternatieven te leren kennen!

Die zijn allemaal verzameld in deze praktische tool op www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin.

Hoe? 

Aan de slag zonder pesticiden
1. Voorkom het gebruik van pesticiden. Voor de tuin kies je de juiste plant op de juiste plaats. Maak je oprit of pad zo klein mogelijk. Waar veel gereden of gestapt wordt, groeien geen planten. Een kasseipad met groen tussen de stenen heeft ook zijn charmes. Geef in je wijk het goede voorbeeld. Buren en familie zullen volgen, want het onderhoud is – na een overgangsperiode – gemakkelijker.
2. Gebruik alternatieven. Vegen, borstelen of heet water geven een heel goed resultaat tegen plantengroei. Branden werkt ook goed als er al (kiem)plantjes staan.

Meer info?

Surf eens naar  www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin. Met foto’s en schetsen tonen we er de meest voorkomende goede en slechte situaties. Je krijgt er alle praktische tips die je nodig hebt om jouw pesticidevrije onderhoud op poten te zetten.  Op de website www.zonderisgezonder.be vind je ook heel wat nuttige info terug.

Regelgeving: 

Woon je in een grondwaterbeschermingszone of langs oppervlaktewater

Ongeveer de helft van ons drinkwater halen de watermaatschappijen uit grondwater. Om de kwaliteit van het grondwater uit waterwingebieden te beschermen, zijn er beschermingszones afgebakend. Je herkent de zones aan een blauw bord met watergolven. In deze zones geldt een verbod op het gebruik van pesticiden. Afwijking van dit verbod kan slechts onder zeer specifieke voorwaarden.
De andere helft van ons drinkwater komt uit oppervlaktewater. Ook langs waterlopen en in bermen geldt een verbod op het gebruik van pesticiden om het leven in het water en de drinkwatervoorraden te beschermen tegen vervuiling.
Uiteraard gelden ook de voorwaarden van het product zelf. Die vind je terug op de verpakking. Voor bepaalde pesticiden geldt een ruimere bufferzone langs het oppervlaktewater.

Afleverende dienst: 
Milieubescherming
Gravendreef 5
9120 Beveren
België
03 750 14 80