Pesticiden

Wat? 

Vanaf 1 januari 2015 geldt een verbod op het gebruik van pesticiden op het voetpad. Veeg of borstel het trottoir dus regelmatig.  Zo voorkom je plantengroei. Het kan geen kwaad dat er een sprietje staat. Als er toch planten groeien op je voetpad, trek die dan uit of overgiet ze met heet water.

Hoe? 

Ongewenste dieren of planten in jouw tuin bestrijden? Dat doe je beter niet met pesticiden. Gebruik hiervoor alternatieven, zonder chemische producten. Gebruik ook geen pesticiden op je terras of oprit. Zet pesticiden buitenspel en help mee aan een gezonder leefmilieu.

Vanaf 1 januari 2015 gebruiken openbare diensten geen pesticiden meer. Concreet betekent dat dat naast de openbare besturen ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en heel wat sportclubs hun terreinen pesticidenvrij onderhouden. Maar ook jij moet voortaan je voetpad zonder pesticiden proper houden.

Hoe pak je het aan?
Een goed ontwerp, goede aanleg en een regelmatig onderhoud van je tuin, oprit en terras maakt een efficiënt, pesticidenvrij beheer mogelijk.

 • Tip 1: Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn
  Door de natuur zijn gang te laten gaan in (een deeltje van) je tuin help je bijen en andere nuttige insecten. Zo trek je ook natuurlijke vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen of slakken.
 • Tip 2: Verhard zo weinig mogelijk.
  Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je tuin.
 • Tip 3: Plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke plaatsen.
  Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om open bodem te vermijden.
 • Tip 4: Gebruik alternatieven.
  Veeg en borstel regelmatig zodat er geen ophoping is van organisch materiaal en water. Branden werkt ook goed.
Regelgeving: 

Ongeveer de helft van ons drinkwater halen de watermaatschappijen uit grondwater. Om de kwaliteit van het grondwater uit waterwingebieden te beschermen, zijn er beschermingszones afgebakend. Je herkent de zones aan een blauw bord met watergolven. In deze zones geldt een verbod op het gebruik van pesticiden. Afwijking van dit verbod kan slechts onder zeer specifieke voorwaarden.
De andere helft van ons drinkwater komt uit oppervlaktewater. Ook langs waterlopen en in bermen geldt een verbod op het gebruik van pesticiden om het leven in het water en de drinkwatervoorraden te beschermen tegen vervuiling.
Uiteraard gelden ook de voorwaarden van het product zelf. Die vind je terug op de verpakking. Voor bepaalde pesticiden geldt een ruimere bufferzone langs het oppervlaktewater.

Afleverende dienst: 
Milieubescherming
Gravendreef 5
9120 Beveren
België
03 750 14 80