Plaatsen van borden langs de openbare weg

Wat? 

Het plaatsen van aankondigingsborden of spandoeken langs de openbare weg, zowel op privé-grond als op openbaar domein, moet altijd schriftelijk worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden: 

Bij het plaatsen van borden moet u rekening houden met volgende richtlijnen:

  • het bord mag niet eerder dan drie weken vóór de activiteit worden geplaatst en kan uiterlijk nog tot één week na de activiteit blijven staan,
  • de tekst op het bord mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement en mag geen handelsreclame of andere publiciteit bevatten,
  • de maximale oppervlakte van een aankondigingsbord bedraag 2 m².
Hoe? 

De aanvraag kan gebeuren:

  • via brief aan de dienst feestelijkheden of
  • via het 'aanvraagformulier fuif of manifestatie' dat u indient bij de jeugddienst.
    jeugdcentrum.
Uitzonderingen: 

Indien de borden worden geplaatst langsheen gewest- of provinciewegen is er ook een toelating van de wegbeheerder, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of het
Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen vereist. Deze toelating moet u aanvragen alvorens u een aanvraag richt tot de dienst feestelijkheden.

Afleverende dienst: 
Feestelijkheden
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 11