Poetsdienst

Wat? 

Senioren en gehandicapten waarvoor het wat te zwaar wordt, kunnen beroep doen op de poestdienst om één keer per week schoon te maken. Er wordt wekelijks een halve dag hulp verleend. Dit kan van 8.30 tot 12.15 uur of van 13.15 tot 17 uur. De poetshulp doet het wekelijks onderhoud van de bewoonde plaatsen.

Voorwaarden: 
  • U  bent 65 jaar of ouder
  • of u bent een alleenwonende persoon met een handicap van minstens 65%
Hoe? 

U vraagt de poetshulp aan via het Sociaal Huis. Binnen de maand ontvangt u een schriftelijke bevestiging van uw aanvraag. Meestal kan de hulp niet onmiddellijk geboden worden en wordt uw aanvraag ingeschreven op de wachtlijst.

Wanneer er plaats is in de uurrooster, neemt een medewerker van het Sociaal Huis contact met u om een huisbezoek te plannen. Tijdens dit huisbezoek geeft die u een beeld van wat u van de poetsdienst kunt verwachten. Samen met u worden de plaatsen bekeken die de poetshulp zal schoonmaken. Het is mogelijk dat de verantwoordelijke tijdens het huisbezoek een startdatum kan meedelen. Zo niet, wordt u telefonisch of schriftelijk op de hoogte gebracht van de aanvang van de hulp.

Prijs? 

De uurprijs van de hulp wordt berekend op basis van uw inkomen.

Afleverende dienst: 
Sociaal Huis
Oude Zandstraat 92
9120 Beveren
België
03 750 46 00