Polio-attest

Wat? 

De inenting tegen poliomyelitis (kinderverlamming) is voor alle jonge kinderen wettelijk verplicht (Koninklijk Besluit van 26 oktober 1966). Zonder medisch bezwaar moet deze inenting gebeuren vóór de leeftijd van 18 maanden. Wie dit niet doet is strafbaar.

De verplichte vaccinatie omvat drie inentingen toe te dienen op 2, 4 en 13-18 maanden, rekening houdend met een minimum tijdspanne van 8 weken tussen de eerste en tweede polio-inenting. Het gebruik van gecombineerde vaccins verdient echter de voorkeur, omdat het ook andere aanbevolen vaccins voor zuigelingen omvat. Spreek erover met uw arts. Het vaccinatieschema met een gecombineerd poliovaccin omvat vier dosissen vaccin op 2, 3, 4 en 13 maanden.

Na de laatste dosis (op 15 maanden) vult de arts die de baby heeft gevaccineerd een vaccinatieattest in. Dit attest moet binnen de 15 dagen na de laatste inenting aan het gemeentebestuur van de woonplaats bezorgd worden (dienst Burgerlijke Stand).

Hoe? 

Een kindje kan gevaccineerd worden in een consultatiebureau van Kind en Gezin (tot 3 jaar), bij de huisarts of bij de kinderarts. In een consultatiebureau van Kind en Gezin is de inenting gratis. Bij de huisarts of kinderarts betaalt men het consult.

Prijs? 

Het poliovaccin en het gecombineerd IPV-DTP-vaccin worden gratis ter beschikking gesteld door de Vlaamse Gemeenschap.

Afleverende dienst: 
Burgerlijke Stand
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 00