Premie superisolerend glas

Wat? 

Ramen hebben een grote invloed op de warmteverliezen van de woning omdat ze een hogere warmtedoorgangscoëfficiënt hebben dan geïsoleerde wanden.
Vandaag is er reeds glas verkrijgbaar waarmee men de isolatiewaarde van een goed geïsoleerde spouwmuur benadert. Deze driedubbele beglazing isoleert tot bijna 2 keer beter dan hoogrendementsglas en tot bijna 6 keer beter dan gewoon dubbel glas.
Ook het schrijnwerk is van belang, het warmteverlies door een raam wordt ook bepaald door de isolerende eigenschappen van het schrijnwerk.

Voorwaarden: 
 • de premie geldt voor particulier woningen en appartementen;
 • de premie is niet cumuleerbaar met de premie voor laagenergiewoningen;
 • de premie is enkel van toepassing voor verbouwingen en niet voor nieuwbouw;
 • het superisolerend glas dient te zijn geplaatst door een erkend aannemer;
 • aan de beide en afzonderlijke U-waarden van zowel beglazing als raamprofielen dient voldaan te worden:
  • voor de beglazing maximum 0,7;
  • voor de raamprofielen maximum 2,2;
 • de premie is niet van toepassing voor veranda’s.
Hoe? 

De premie kan worden aangevraagd tot 1 jaar na factuurdatum bij de snelbalie of bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening met het ingevulde document uit de bijlage.
U kan uw aanvraag ook digitaal indienen via het digitale loket. Aanvragers die hun premie digitaal aanvragen, krijgen een supplement van €50 bovenop het terug te vorderen premiebedrag.

Wat meebrengen? 
 • Een volledig ingevuld en gehandtekend aanvraagformulier;
 • een kopie van de factuur van maximum 1 jaar oud waarop beide U-waarden afzonderlijk vermeld staan.
Regelgeving: 

Aantal m² geplaatst glas X €20 met een maximum van €750.

Afleverende dienst: 
Stedenbouw
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 20
BijlageGrootte
 Gemeentelijk premiereglement221.08 KB
 Aanvraagformulier42.01 KB