Premie voor balansventilatie met warmterecuperatie

Wat? 

Bij balansventilatie wordt er evenveel verse buitenlucht toegevoerd naar woon- en slaapkamers als er vervuilde lucht wordt afgevoerd vanuit de keuken, badkamer en toilet.
De warmte van de afgevoerde vervuilde lucht wordt via een warmtewisselaar overgedragen op de toegevoerde verse buitenlucht. Dit resulteert in een belangrijke energiebesparing.

Voorwaarden: 
  • De installatie moet een minimumrendement van 78 % hebben;
  • Elke ruimte in de woning moet worden geventileerd en voorzien zijn van mechanische aan- of afvoer;
  • Wanneer het systeem geplaatst wordt in appartementsgebouwen, kan elk appartement afzonderlijk een premie aanvragen op voorwaarde dat elke woongelegenheid zijn eigen systeem heeft;
  • Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie voor een laagenergiewoning;
  • Particuliere woningen en appartementen komen in aanmerking.
Hoe? 

U kan uw aanvraag tot 1 jaar na factuurdatum indienen bij de snelbalie of de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening met het ingevulde document uit de bijlage.
U kan uw aanvraag ook digitaal indienen via het  digitale loket. Aanvragers die hun premie digitaal aanvragen, krijgen een supplement van €50 bovenop het terug te vorderen premiebedrag.

Wat meebrengen? 
  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier;
  • Een kopie van de factuur (max. 1 jaar oud) voor het plaatsen van een ventilatiesysteem met warmterecuperatie, met vermelding van het rendement. Een offerte is geen voldoende bewijs;
  • Een technische beschrijving van de installatie;
  • Een foto van de installatie.
Regelgeving: 

De subsidie bedraagt 20% van de factuur (inclusief BTW en plaatsingskosten) met een maximum van € 500.

Afleverende dienst: 
Stedenbouw
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 20
BijlageGrootte
 Premiereglement221.08 KB
 Aanvraagformulier42.16 KB