Premie voor gebruik van duurzaam hout

Wat? 

Wie verantwoord wil consumeren en zijn steentje wil bijdragen voor de toekomst van onze bossen, kiest voor producten met het FSC/PEFC-label. De gemeente geeft een duwtje in de rug met een premie voor het gebruik van duurzaam gelabeld hout.

aanvragen premie voor gebruik van duurzaam hout

Voorwaarden: 

Volgende constructies komen in aanmerking voor subsidie: 
- Buitenschrijnwerk: ramen, deuren, gevelbeplanking en alle houten constructies die rechtstreeks een verbinding hebben en verankerd zijn met een gevel van de woning. 
- Binnenschrijnwerk: alle houtwerk binnen de woning, uitgezonderd meubelen. 
- Houten tuinconstructie: tuinhuis, pergola, terras, afsluiting, carport, e.d. 

Enkel woningen, gebouwen of constructies gelegen op het grondgebied van gemeente Beveren komen in aanmerking. 

Vergunningsplichtige constructies dienen over de nodige vergunningen te beschikken. 

Indien bij een eerste aanvraag geen aanspraak gemaakt kan worden op het maximum subsidiebedrag van € 325, dan kunnen later nog nieuwe aanvragen ingediend worden tot het maximum subsidiebedrag bereikt is. Het mag daarbij om verschillende werken gaan (ramen en deuren), maar ook om dezelfde soort werken (bv. ramen vooraan en ramen achteraan) die in de tijd gespreid worden. De totale kostprijs van het hout (inclusief BTW) dient per aanvraag wel minimaal € 250 te bedragen. Om aan dit minimumbedrag te komen, kunnen meerdere facturen in één aanvraag gecombineerd worden. 

Deze subsidie kan gecombineerd worden met andere subsidies.

Hoe? 

De subsidieaanvraag kan pas ingediend worden van zodra alle werken waarvoor subsidie aangevraagd wordt, uitgevoerd zijn met het oog op de uitbetaling. 

U kan uw aanvraag tot 1 jaar na factuurdatum indienen bij de snelbalie of de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening met het ingevulde document uit de bijlage.
U kan uw aanvraag ook digitaal indienen via het  digitale loket. Aanvragers die hun premie digitaal aanvragen, krijgen een supplement van €50 bovenop het terug te vorderen premiebedrag.

Regelgeving: 

De subsidie bedraagt 20% van het factuurbedrag (inclusief BTW) met een maximum van € 325 per jaar. De subsidie geldt vanaf een minimum factuurbedrag van € 250.
Enkel de kosten van het hout komen in aanmerking en dienen te worden aangetoond op de factuur.

Afleverende dienst: 
Stedenbouw
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 20