Premie voor hemelwatergebruik

Wat? 

Voor heel wat huishoudelijke toepassingen (spoelen van toiletten, sproeien van tuinen, schoonmaak, wassen van kledij, ...) is het mogelijk om hemelwater (of regenwater) te gebruiken.

Voorwaarden: 
 • Bestaande vergunde woningen, nieuwbouw komt niet in aanmerking;
 • Woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd verleend en waarbij in de vergunning het installeren van een hemelwaterput niet werd verplicht;
 • Appartementen, ongeacht hun oppervlakte;
 • De regenwaterput moet aangesloten zijn op minstens 1 buitenkraan én 1 toilet en/of wasmachine.
Hoe? 

U kan uw aanvraag indienen bij de snelbalie of bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening met het ingevulde document uit de bijlage.
U kan uw aanvraag ook digitaal indienen via het  digitale loket. Aanvragers die hun premie digitaal aanvragen, krijgen een supplement van €50 bovenop het terug te vorderen premiebedrag.

Wat meebrengen? 
 • Een volledig ingevuld en gehandtekend aanvraagformulier;
 • een gunstig attest van keuring door een erkende keurder van max. 1 jaar oud;
 • een factuur van de aankoop van de regenwaterput en -pomp van max. 5 jaar oud.
Regelgeving: 

De premie bedraagt:

 • 1.250 euro voor eengezinswoningen;
 • 200 euro per 1.000 liter voor appartementsblokken met een maximum van 5.000 euro per aanvraag.
  De premie dient te worden verdeeld onder de onderste bebouwde laag, met een maximum van 1.000 euro per woongelegenheid (met telkens minimum aansluiting van wc of wasmachine);
 • 200 euro per 1.000 liter voor gebouwen van openbaar nut met een maximum van 5.000 euro per aanvraag.
Afleverende dienst: 
Stedenbouw
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 20
BijlageGrootte
 Gemeentelijk premiereglement221.08 KB
 Aanvraagformulier43.42 KB