Premie voor het aanleggen van een groendak

Wat? 

Een groendak is een dakbedekking met een aantal belangrijke functies: bescherming van het dak, tegengaan van luchtverontreiniging, isolatie in de winter, verkoeling in de zomer, esthetisch en rustgevend karakter ... De meest in het oog springende eigenschap van een groendak is de capaciteit om water vast te houden. Het kan een gedeeltelijke oplossing zijn om wateroverlast te vermijden.

Voorwaarden: 
  • Het betreffende dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden.
  • De premie kan in elk geval nooit meer bedragen dan 100%  van het totaalbedrag van de aanvaarde facturen.
  • De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.
  • De subsidie kan toegekend worden voor vergunde gebouwen en losstaande bijgebouwen vrijgesteld van vergunning.
  • Verenigingen van mede-eigenaars in appartementsgebouwen kunnen per wooneenheid onder het dak max. 65 m² inbrengen.
  • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
  • 65 m² is het max. dat men kan indienen per woning, 4 m² is de min. oppervlakte.
  • Enkel de opp. omgezet naar groen komt in aanmerking voor de groendakpremie, dus met uitsluiting van dakvensters, dakranden, …
  • Enkel digitale aanvragen worden toegelaten.
  • Planten die het goed doen op groendaken zijn opgenomen in het gemeentelijk premiereglement.
Hoe? 

U kan uw aanvraag digitaal indienen via het digitale loket

of

maak een afspraak

Regelgeving: 

De premie bedraagt € 40 per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt. 

Per aanvraag kan een eenmalige premie verkregen worden van maximum € 2 600 per adres.

Afleverende dienst: 
Stedenbouw
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 20
BijlageGrootte
 Premiereglement Groendak 2020512.78 KB