Premie voor het aanleggen van een groendak

Wat? 

Een groendak is een dakbedekking met een aantal belangrijke functies: bescherming van het dak, tegengaan van luchtverontreiniging, isolatie in de winter, verkoeling in de zomer, esthetisch en rustgevend karakter ... De meest in het oog springende eigenschap van een groendak is de capaciteit om water vast te houden. Het kan een gedeeltelijke oplossing zijn om wateroverlast te vermijden.

Voorwaarden: 
  • Het betreffende dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden.
  • De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.
  • De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen.
  • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
Hoe? 

U kan uw aanvraag indienen bij de snelbalie of bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening met het ingevulde document uit de bijlage.
U kan uw aanvraag ook digitaal indienen via het digitale loket. Aanvragers die hun premie digitaal aanvragen, krijgen een supplement van €50 bovenop het terug te vorderen premiebedrag.

Wat meebrengen? 
  • kopie van de factuur
  • foto's van voor- en na de aanleg
  • detailplan
Regelgeving: 

De premie bedraagt €20 per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt. 

Per aanvraag kan een eenmalige premie verkregen worden van maximum €2500 per adres.

Afleverende dienst: 
Stedenbouw
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 20
BijlageGrootte
 Aanvraagformulier42.88 KB
 Gemeentelijk premiereglement221.08 KB