Premie voor het plaatsen van een zonneboiler

Wat? 

Met een zonneboiler kunt u de warmte van de zon gebruiken om uw sanitair water op te warmen. Een of meerdere zonnecollectoren, die u zowel op een hellend als op een plat dak kan monteren, zorgen voor de opvang van de zonnestralen.

Voorwaarden: 
  • enkel particuliere woningen komen in aanmerking;
  • zwembadverwarming is uitgesloten;
  • de thermische zonnecollectoren mogen maximum 1 m boven de dakrand van een plat dak van een vergund gebouw komen. In andere gevallen is een stedenbouwkundige vergunning vereist.
Hoe? 

U kan uw aanvraag indienen bij de snelbalie of bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening met het ingevulde document uit de bijlage.
U kan uw aanvraag ook digitaal indienen via het digitale loket. Aanvragers die hun premie digitaal aanvragen, krijgen een supplement van €50 bovenop het terug te vorderen premiebedrag.
 

Wat meebrengen? 
  • Een volledig ingevuld en gehandtekend aanvraagformulier;
  • Een kopie van de factuur van max. 1 jaar oud;
  • Foto van de geplaatste zonnecollectoren.

Regelgeving: 

De subsidie bedraagt 20% van het factuurbedrag (incl. plaatsing en BTW) met een maximum van 500 euro.

BijlageGrootte
 Aanvraagformulier41.83 KB
 Gemeentelijk premiereglement221.08 KB