Premie voor laagenergiewoningen

Wat? 

De energiezuinigheid van een woning wordt bepaald in de ontwerpfase. Het is belangrijk om van bij het ontwerp van de woning rekening te houden met het latere energieverbruik.
Een energiezuinige en gezonde woning vertrekt vanuit enkele basisprincipes; deze zijn compact bouwen, thermische isolatie, luchtdicht bouwen, ventileren, benutten van zonnewarmte, verwarming en warmwaterproductie.

Voorwaarden: 
 • de premie is enkel voor particulieren;
 • de aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van de EPB-aangifte en het daaruit voortvloeiende energieprestatiecertificaat;
 • de premie is niet cumuleerbaar met de premie voor balansventilatie met warmterecuperatie en superisolerend glas.

Hoe? 

U kan uw aanvraag indienen bij de snelbalie of de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening met het ingevulde document uit de bijlage.
U kan uw aanvraag ook digitaal indienen via het digitale loket. Aanvragers die hun premie digitaal indienen, krijgen een supplement van €50 bovenop het terug te vorderen premiebedrag.

Wat meebrengen? 

De premieaanvraag is uitsluitend geldig als het aanvraagdossier volgende stukken bevat:

 • Het volledig ingevuld en gehandtekent aanvraagformulier;
 • Definitief EPB-attest voor nieuwbouw van max. 1 jaar oud;
 • Definitief energieprestatiecertificaat bouw voor verbouwing van max. 1 jaar oud;
 • Factuur van de aankoop en/of plaatsing van isolatie;
 • Foto van de woning;
 • Aankoopakte van de woning/appartement/grond (enkel voor de overgangsmaatregel).

Uitzonderingen: 

De premie is enkel geldig voor particulieren.

De premie voor laagenergiewoningen is niet cumuleerbaar met de premie voor balansventilatie met warmterecuperatie en de premie voor superisolerend glas.

Regelgeving: 

Premiebedrag nieuwbouw (woning):
De premie is afhankelijk van de energieprestatie (E-peil)

 • Bij kleiner of gelijk aan E30 bedraagt de premie € 2.500
 • Bij kleiner of gelijk aan E35 bedraagt de premie € 2.000
 • Bij kleiner of gelijk aan E40 bedraagt de premie € 1.500


Er kan nog een supplement worden verkregen wanneer aan de volgende isolatiewaarden (K-waarde) voldaan wordt:

 • Bij kleiner of gelijk aan K20 bedraagt het supplement € 1.500
 • Bij kleiner of gelijk aan K25 bedraagt het supplement € 1.000
 • Bij kleiner of gelijk aan K30 bedraagt het supplement € 500


Premiebedrag nieuwbouw (appartemant):
Voor appartementen geldt er een standaard premiebedrag van € 2.000 per woongelegenheid indien het E-peil kleiner of gelijk is aan E40.


Premiebedrag voor verbouwing (woning):
De premie is afhankelijk van de energieprestatie (E-peil)

 • Bij kleiner of gelijk aan E60 bedraagt de premie € 3.750
 • Bij kleiner of gelijk aan E65 bedraagt de premie € 3.000
 • Bij kleiner of gelijk aan E70 bedraagt de premie € 2.250

Er kan bij verbouwing GEEN supplement verkregen worden voor isolatiewaarden (K-waarde).


Premiebedrag voor verbouwing (appartement):
Voor appartementen geldt er een standaard premiebedrag van € 1.500 per woongelegenheid indien het E-peil kleiner of gelijk is aan E70.

Overgangsmaatregel:
Aanvragen voor nieuwbouw laagenergiewoningen/appartementen die een aankoopakte (verleden bij de notaris, GEEN compromis) vóór ingangsdatum van het huidig reglement (01.07.2016) kunnen voorleggen, komen in aanmerking voor het voorgaande premiereglement.

Woningen:

 • € 4.000 als E en K-waarden kleiner of gelijk zijn aan E30 en K15;
 • € 3.000 als E en K-waarden kleiner of gelijk zijn aan E40 en K15;
 • € 2.000 als E en K-waarden kleiner of gelijk zijn aan E50 en K30.

Appartementen:
Voor appartementen geldt er een standaard premiebedrag van € 2.000 per woongelegenheid indien de waarden kleiner of gelijk zijn aan E50 en K30.

Afleverende dienst: 
Stedenbouw
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 20
BijlageGrootte
 Aanvraagformulier43.72 KB
 Gemeentelijk premiereglement221.08 KB