Premie voor weren van opstijgend vocht

Wat? 

Voor het weren van opstijgend grondvocht wordt een premie voorzien bij het onderkappen en het aanbrengen van een waterkerende laag of injecteren met waterdichtende middelen. 
Deze premie is ook van toepassing bij herbouwen van een voorgevel met een nieuw binnen- en buitenblad.

Voorwaarden: 
 • Enkel voor woningen die minstens 40 jaar oud zijn.
 • De premie voor het weren van opstijgend grondvocht geldt voor alle gevels.
 • De premie kan aangevraagd worden door zowel eigenaar als huurder.
 • Enkel voor natuurlijke personen en enkel voor woonpanden.
 • Volgende werken komen in aanmerking:
  - het onderkappen en het aanbrengen van een waterkerende laag
  - Het injecteren met waterdichtende middelen.
 • De werken moeten uitgevoerd worden door een erkende aannemer. 
Hoe? 

U kan uw aanvraag tot 1 jaar na factuurdatum indienen via het digitaal loket.
De digitale premieaanvraag is uitsluitend geldig als het aanvraagdossier het volgende bevat: 

 • een scan of pdf van de factuur waarop afzonderlijk vermeld staat om welke werken het gaat (onderkappen of injecteren);
 • Een attest/verklaring van de aannemer of architect waaruit blijkt dat de gevels na verbouwing geen tekenen van opstijgend grondvocht vertonen of dat de nodige werken werden uitgevoerd dat aan het probleem van opstijgend grondvocht werd verholpen. 
  OF
  een garantiebewijs van de aannemer van minstens 10jaar;
 • een foto van voor en na de werken. 

maak een afspraak

Regelgeving: 

Deze premie bedraagt 20% van het factuurbedrag met een maximum van €500.

Afleverende dienst: 
Stedenbouw
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 20