Premie voor weren van opstijgend vocht

Wat? 

Voor het weren van opstijgend grondvocht wordt een premie voorzien bij het onderkappen en het aanbrengen van een waterkerende laag of injecteren met waterdichtende middelen. 
Deze premie is ook van toepassing bij herbouwen van een voorgevel met een nieuw binnen- en buitenblad.

Voorwaarden: 
  • Enkel voor gevels van woningen die minstens 40 jaar oud zijn.
  • De premie voor het weren van opstijgend grondvocht geldt voor alle gevels.
  • De premie kan aangevraagd worden door zowel eigenaar als huurder.
  • Enkel voor natuurlijke personen en enkel voor woonpanden.
Hoe? 

U kan uw aanvraag indienen bij de snelbalie of bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening met het ingevulde document uit de bijlage.
U kan uw aanvraag ook digitaal indienen via het digitaal loket. Aanvragers die hun premie digitaal aanvragen, krijgen een supplement van €50 bovenop het terug te vorderen premiebedrag.

Wat meebrengen? 
  • Een volledig ingevuld en gehandtekend aanvraagformulier;
  • Een attest waaruit blijkt dat de gevel na de werken verlost is van opstijgend grondvocht.
    Een garantiebewijs van de aannemer van minstens 10 jaar volstaat ook;
  • Een kopie van de factuur van maximum 1 jaar oud.
Regelgeving: 

Het premiebedrag bedraagt 25% van het factuurbedrag met een maximum van € 1.000.

de premie is cumuleerbaar met de premie voor voorgevelrenovatie.

Afleverende dienst: 
Stedenbouw
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 20