Ratten

Wat? 

Bruine ratten en muskusratten komen over het gehele land voor, dikwijls in de buurt van water (beken, afwateringsgrachten, riolen, plassen,...) maar bijna steeds ook in de nabijheid van gebouwen, onder gebouwen of in bermen. Zij richten enorm veel schade aan door het ondergraven van oevers, duikers, funderingen, vloeren,... en door het knagen aan houtwerk (deuren,...), elektrische kabels, PVC-buizen, waterleidingen, zakken en andere verpakkingen.

De bestrijding van ratten gebeurt door medewerkers van de technische dienst met mechanische middelen (klemmen, fuiken,...) of met gespecialiseerd gif.

Hoe? 

Indien u (muskus)ratten opmerkt of geconfronteerd wordt met schade die door deze dieren veroorzaakt wordt, kan u contact opnemen met de technische dienst wegen of een melding doen via het Meldpunt van de gemeente.

Afleverende dienst: 
Technische Dienst Wegen
Europalaan 2
9120 Beveren
België
03 750 18 00