Ratten - rattenbestrijding

Wat? 

Wat is een bruine rat?

De bruine rat (Rattus norvegicus) is één van de meest voorkomende diersoorten op aarde. De bruine rat komt van oorsprong uit Oost-Azië en is in de 18e eeuw voor het eerst waargenomen in West-Europa. Via handelsroutes en scheepvaart zijn ze inmiddels over heel de wereld verspreid.
Bruine ratten kan men overal aantreffen: in en nabij woningen, schuren, rioleringen maar ook in het open veld, langs water, … Ze voeden zich met diverse producten (granen, groenten, fruit, vis, enz.) en zijn daarom meestal te vinden op plaatsen met een groot voedselaanbod. Ze zitten graag op vochtige, niet te warme beschutte plaatsen en huizen graag onder afvalhopen, oevers van grachten, sloten en dijken, riolen, houtopslagplaatsen, kelders, stallen,…
Het is een stevig gebouwd dier met een vrij stompe snuit, een dicht behaard lichaam en duidelijk zichtbare oren. Aan de rugzijde zijn ze meestal grijsbruin van kleur en de buik is lichter, maar er is echter een grote variatie in kleuren. De staart is vrijwel onbehaard en is met zijn ± 20 cm korter als het lichaam dat tussen de 25 en-30 lang cm is. Het gewicht van een volwassen bruine rat is gemiddeld 400-500 gram.

Waarom bruine ratten bestrijden?
Ratten veroorzaken schade door te knagen aan houtwerk, elektrische leidingen, pvc-buizen en voedingsproducten, maar ook door graafwerken onder funderingen en/of vloeren.
Iedereen is bij wet verplicht om op zijn eigen terrein de bruine rat te bestrijden (Koninklijk Besluit van 19 november 1987)
Het is dus aangewezen dat als je ze opmerkt, ze zo snel mogelijk te bestrijden, want de bruine rat plant zich het hele jaar door voort!

Voorkomen is beter dan genezen!
De beste manier van bestrijding is PREVENTIE: beperken dat ratten voedsel, beschutting, water vinden.

• Bewaar voedselvoorraden gesloten.
• Laat geen etensresten rondslingeren.
• Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken.
• Voeder kippen of andere huisdieren 's morgens en doe dat beperkt zodat de rat ’s nachts geen eten meer vindt.
• Stapel verpakte veevoeders en ander materiaal los van de muren en de grond.
• Vermijd langdurige voederopslag en gebruik de oudste voorraad eerst.
• Leg geen gekookte etensresten op de composthoop.
• Ruim mogelijke schuilmogelijkheden op (houtopslag, rommel …).
• Dicht openingen, spleten en gaten van gebouwen.

Hoe pak ik de bestrijding het best aan?
• Neem alle oorzaken weg die aanleiding kunnen geven tot aanwezigheid van de bruine rat (voedsel - beschutting - water).
• Bij een kleine populatie of als signaalfunctie kunt u klemmen of vangkooien plaatsen. Deze zijn in de handel verkrijgbaar. Plaats deze steeds zo dicht mogelijk bij de haarden en op duidelijke (loop)sporen.
• Indien bovenstaande acties geen resultaat opleveren, kunt u met giftige lokazen werken: rodenticiden op basis van anticoagulantia (antibloedstollingsmiddelen). Deze kunt u verkrijgen in de handel of in de gemeentelijke stelplaats (Europalaan 2). Anticoagulantia zijn traag werkende giffen, hou er dus rekening mee dat het dier pas enkele dagen na opname zal sterven.
• Een bruine rat is intelligent en schuchter en heeft een aangeboren vrees voor nieuwe objecten. Het kan dus een tijdje duren alvorens ze het lokaas opneemt.

Enkele richtlijnen voor het gebruik van de giftige lokazen:
• Plaats deze steeds op (loop)sporen van de rat en zo dicht mogelijk bij de haarden.
• Leg deze steeds onbereikbaar voor kinderen of andere dieren uit vb. in rattenbakken, in de haarden, onder houtstapels …
• Bied steeds voldoende lokaas aan en blijf aanbieden tot de opname stopt.
=> te veel: kans op schimmelen – niet meer aantrekkelijk
=> te weinig: niet efficiënt

Hoe? 

Ook de gemeente helpt u om de ratten te bestrijden. Vanaf  1 mei 2017 gebeurt de rattenbestrijding, net zoals in 32 andere Oost-Vlaamse gemeenten, door de vzw RATO. U kunt uw rattenprobleem melden via Meldingen&Klachten of via het KlantenContactCenter (KCC) van de gemeente Beveren. De meldingen worden doorgegeven aan RATO vzw en zij sturen iemand ter plaatse om de melder met raad en daad bij te staan. Elke melding wordt zo snel mogelijk behandeld.

KLANTEN CONTACT CENTER
Stationsstraat 2 | 9120 Beveren
T 03 750 15 11
E meldpunt [at] beveren [dot] be