Schade in de landbouw door uitzonderlijke vorst

Wat? 

Wanneer wegens rampspoedige gebeurtenissen (ernstige regenval, onweder, hagel, uitzonderlijke vorst…) belangrijke schade in de landbouw is veroorzaakt kan op initiatief van de getroffen land- of tuinbouwer of de burgemeester de ‘gemeentelijke schattingscommissie’ worden samengeroepen, teneinde de aangerichte schade vast te stellen.
De processen-verbaal van vaststelling van schade aan teelten zijn belangrijk voor:

  • fiscale maatregelen (bij forfaitaire belasting)
  • de controle van bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies voor bepaalde akkerbouwgewassen
  • de eventuele toekenning van een uitstel van betaling voor de VLIF-dossiers (steun aan investeringen in de landbouw)
  • eventuele tussenkomst van het (landbouw)Rampenfonds
Voorwaarden: 

Wanneer u als land- of tuinbouwer schade heeft opgelopen aan uw teelten door de uitzonderlijke vorst van medio april 2017, dan kan u de gemeentelijke schattingscommissie vragen om hiervan een vaststelling te komen doen.

Hoe? 

Vul hiervoor het aangifteformulier in en bezorg het zo spoedig mogelijk aan de dienst Economie. Onze medewerkers nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Afleverende dienst: 
Economie
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 16 76