Schenken van sterke dranken

Wat? 

Sinds 2006 is het niet meer nodig om langs te gaan via Douane en Accijnzen voor het bekomen van een tapvergunning. De gemeenten kunnen hier zelf over beslissen. Voor het tappen van gewone alcoholische dranken (tot 22°) is geen vergunning nodig. Daaronder vallen ook mousserende dranken zoals cava, schuimwijn en champagne en aperitieven zoals porto, sherry en martini.

Voor sterke dranken heb je een toelating nodig van de burgemeester. Ze wordt slechts bij uitzondering gegeven. Ook de zogenaamde alcoholpops (type Breezer) en cocktails op basis van gedistilleerde of gestookte dranken, vallen ook onder sterke dranken.

Hoe? 
  • via een schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen
  • online via het fuifloket
Afleverende dienst: 
Jeugddienst
Gravenplein 1
9120 Beveren
België
03 750 10 30