Schoolbezoeken

Wat? 

De scholen van de gemeente Beveren kunnen een bezoek aan de kazerne aanvragen. Een schoolbezoek aan de brandweer heeft in de eerste plaats een educatief karakter. Er wordt voldoende uitleg gegeven over de werking van de brandweer, de voertuigen, de materialen en brandpreventie. Een kazernebezoek is steeds een leerrijke ervaring.

Voorwaarden: 

Voor de kleuterscholen worden enkel kleuters uit de 3e kleuterklas toegelaten tot een bezoek. Uit ervaring is immers gebleken dat kleuters uit het 1e en het 2e jaar te jong zijn om een nuttig educatief programma te voorzien.

De school voorziet steeds voldoende begeleiders. Er wordt minstens 1 begeleider per 15 kinderen voorzien.

Hoe? 

U stuurt een mail met de aanvraag naar de brandweer. De brandweer neemt contact met u op: ofwel wordt uw aanvraag aanvaardt, ofwel wordt gezocht naar een nieuwe datum. De aanvraag gebeurt best minimaal drie weken op voorhand.

Afleverende dienst: 
Brandweer
Keetberglaan 7
9120 Melsele
België
03 502 09 00