Schoolroutekaart

Wat? 

De Wase gemeenten zijn bijzonder begaan met de verkeersveiligheid van haar inwoners en de vele schoolkinderen. De voorbije jaren werd al heel wat geïnvesteerd in trage wegen voor fietsers en ontmoetingsplaatsen voor jongeren.
Er is een grote nood aan een overzicht van de veiligste (fiets)routes naar school, jeugdvereniging of openbare plaatsen. Daarom ontwikkelden de Provincie Oost-Vlaanderen, Interwaas en de Wase gemeenten dit jaar een schoolroutekaart. Veiligheid rond de schoolomgeving is cruciaal. Zowel de Provincie als de gemeente zetten al jaren in op veilige fietspaden en voetpaden. Met deze schoolroutekaart willen ze de kinderen aanmoedigen de fiets te gebruiken om op een veilige manier hun bestemming te bereiken.

De schoolroutekaart:

  • geeft een overzicht van de veilige fietsroutes, de fietsroutes met beperkte voorzieningen en te mijden fietsroutes naar de secundaire scholen;
  • duidt de veiligste wegen aan;
  • markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen;
  • biedt juiste informatie aan over fietsuitrusting;
  • maakt het verkeersreglement voor fietsers duidelijker;
  • moedigt jonge mensen aan om gezond te bewegen;
  • geeft tips over veilig fietsen;
  • toont de fietspaden die in aanleg zijn of bestudeerd worden;
  • geeft de zones 30 in de schoolomgeving weer.

Naast de papieren kaart die aanwezig is in elke klas is er ook een digitale schoolroutekaart www.route2school.be/login/ovmap/beveren. De digitale kaarten bevatten dezelfde info, maar kunnen gemakkelijker aangepast worden aan nieuwe situaties (zoals aangepakte knelpunten, nieuw aangelegde fietspaden, tijdelijke wegenwerken …). Ook kunnen online gebruikers meer aandachtspunten en routes selecteren zonder het overzicht te verliezen. De knelpunten worden toegelicht aan de hand van een foto en een woordje uitleg.

Afleverende dienst: 
Mobiliteit
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 70