Schoolstraat

Wat? 

In kader van de campagne ‘Paraat voor de schoolstraat’ deed de Vlaamse Overheid in juni een oproep naar scholen om schoolstraten te organiseren. Op die manier wordt gestreefd naar gezonde en aangename schoolomgevingen met betere verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, kansen voor vergroening, sociaal contact, beweging en duurzame verplaatsingen. 

Waarom een schoolstraat?
Bij het begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolpoort vaak in een chaotisch Samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers. Deze verkeerschaos veroorzaakt heel wat fijn stof en uitlaatgassen aan de schoolpoort. Dit zorgt niet alleen voor slechte luchtkwaliteit buiten, maar ook in de school!
De verkeerschaos zorgt ook voor heel wat ergernissen op het vlak van verkeersveiligheid en gebruik van de schoolomgeving. Vaak ontstaat er een vicieuze cirkel: steeds meer ouders brengen hun kind met de auto naar school omdat de omgeving van de school steeds gevaarlijker wordt doordat steeds meer ouders hun kind met de auto naar school brengen …
Een schoolstraat doorbreekt deze vicieuze cirkel en biedt een oplossing voor de verkeersdrukte. Uit ervaring blijkt dat meer ouders kiezen om te voet of met de fiets te komen in plaats van met de auto. De omgeving rond de schoolpoort wordt rustiger en aangenamer.
Door de straat verkeersvrij te maken, kan de schoolomgeving voor kinderen en jongeren heel wat meer betekenen. Plaats die auto’s innamen, komt vrij voor voetgangers, fietsers, groen, ontmoeting, beweging en recreatie. Een schoolstraat kan dus een belangrijke eerste stap vormen richting een aangename en gezonde schoolomgeving.

Wat betekent dit?
Bij het begin en einde van de schooldag wordt de straat gedurende een half uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Met uitzondering van inwoners die een doorgangskaart hebben, hulp- en nutsdiensten is er geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. Personen met een bromfiets moeten afstappen en te voet verder gaan enkel voetgangers en fietsers mogen door.

Cauwenstraat, Vrasene

De Cauwenstraat is tijdens die periode afgesloten op schooldagen:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
• 8.10 > 8.30 uur
• 15 > 15.40 uur
Woensdag
• 8.10 > 8.30 uur
• 11.45 > 12.20 uur

Kiss&Ride plaatsen langs de Nieuwe Baan: enkel geldig tijdens de ochtend van 8u10 tot 8u30.

Kallobaan, Beveren

De Kallobaan tussen de Beukenhoflaan en de Kloosterstraat is afgesloten op schooldagen:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
• tussen 8.00 > 8.30 uur
• tussen 15.15 > 16 uur
Op woensdag
• tussen 8.00 > 8.30 uur
• tussen 11.45 > 12.15 uur

Peerkenswegel, Haasdonk

De Peerkenswegel heeft op schooldagen het statuut van een schoolstraat tijdens de volgende uren:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
• tussen 8.15 > 8.45 uur
• tussen 15.15 > 15.45 uur
Op woensdag
• tussen 8.15 > 8.45 uur
• tussen 12.15 > 12.45 uur

Sint-Elisabethstraat, Melsele

De Sint-Elisabethstraat is tijdens die periode afgesloten op schooldagen:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
• tussen 8.10 > 8.30 uur
• tussen 15.20 >15.50 uur
Op woensdag
• tussen 8.10 > 8.30 uur
• tussen 12.00 > 12.25 uur

Hazaarddam, Melsele

De Hazaarddam is afgesloten op schooldagen:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
• tussen 8.00 > 8.30 uur
• tussen 15.15 > 15.45 uur
Tijdens de middagpauze tot 13.35 uur (tot eind 2020)

Ook op maandag, dinsdag en donderdag
• tussen 16.15 > 16.45 uur

Op woensdag

  • tussen 11.30 > 12.00 uur 

Lijsterbessenlaan, Beveren

De Lijsterbessenlaan (gedeelte voor de schoolpoort) is afgesloten op schooldagen:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

  • tussen 8.00 > 9 uur
  • tussen 15 > 16 uur

Op woensdag

  • tussen 8.00 > 9 uur
  • tussen 12 > 12.45 uur

Doorgangskaart

doorgangskaart digitaal aanvragen

Bestuurders van motorvoertuigen die in de schoolstraat wonen of van wie de garage in die straat gelegen is kunnen een doorgangskaart voor de schoolstraat aanvragen bij de dienst Mobiliteit via het aanvraag formulier in bijlage.

  • De houder van deze kaart heeft het recht de schoolstraat in te rijden om zijn woning te bereiken of kort te stationeren om te laden en te lossen.
  • Bestuurders die in de schoolstraat rijden, doen dit stapvoets; ze laten de doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen er zo nodig voor.
  • De bestuurders van gemotoriseerde voertuigen brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen hen niet.
  • Deze kaart moet met deze zijde duidelijk zichtbaar aan de binnenkant van de voorruit van het voertuig geplaatst worden.
Afleverende dienst: 
Mobiliteit
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 11