Schoolstraat

Wat? 

In kader van de campagne ‘Paraat voor de schoolstraat’ deed de Vlaamse Overheid in juni een oproep naar scholen om schoolstraten te organiseren. Op die manier wordt gestreefd naar gezonde en aangename schoolomgevingen met betere verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, kansen voor vergroening, sociaal contact, beweging en duurzame verplaatsingen. Na de bevraging eind vorig schooljaar bleek het draagvlak voor dit initiatief ook binnen onze scholen erg groot. De Zonnepit en De Oogappel doen dus mee!

Wat betekent dit?
De straat voor VB De Zonnepit | Cauwenstraat wordt bij het begin en het einde van de schooldag gedurende een half uur afgesloten. Met uitzondering van hulp- en nutsdiensten is geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. De straat is enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Bewoners kunnen de straat steeds uitrijden, maar niet inrijden.

Wij testen onze schoolstraat uit vanaf maandag 24 september 2018.
De Cauwenstraat is tijdens die periode afgesloten op schooldagen:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
• 8.10 > 8.30 uur
• 15 > 15.40 uur
Woensdag
• 8.10 > 8.30 uur
• 11.45 > 12.20 uur

Indien de kinderen niet te voet of met de fiets naar school komen, kunnen de ouders hun wagen aan de rand van de schoolomgeving parkeren en te voet verder gaan of gebruik maken van de rang en de gemachtigde verkeersopzichters aan de oversteekplaatsen.
Zij kunnen ook parkeren op de nieuwe Kiss&Ride plaatsen langs de Nieuwe Baan waar zij de kinderen kunnen laten uitstappen. De aanwezige gemachtigde verkeersopzichters zullen de kinderen veilig begeleiden op de oversteekplaatsen. Deze Kiss&Ride plaatsen zijn enkel geldig tijdens de ochtend van 8u10 tot 8u30.

Evaluatie
Vanaf 11 december krijgt iedereen de kans om deze ingreep te evalueren. Geef uw mening in deze online enquête. Op basis van de evaluatie bekijken we samen wat goed was en wat beter kan. Indien vroegere bijsturing noodzakelijk blijkt zal dit in overleg met de scholen en de gemeente onderzocht worden. Bij een positieve evaluatie kunnen we nadenken over een definitieve invoering.


Waarom een schoolstraat?
Bij het begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolpoort vaak in een chaotisch Samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers. Deze verkeerschaos veroorzaakt heel wat fijn stof en uitlaatgassen aan de schoolpoort. Dit zorgt niet alleen voor slechte luchtkwaliteit buiten, maar ook in de school!
De verkeerschaos zorgt ook voor heel wat ergernissen op het vlak van verkeersveiligheid en gebruik van de schoolomgeving. Vaak ontstaat er een vicieuze cirkel: steeds meer ouders brengen hun kind met de auto naar school omdat de omgeving van de school steeds gevaarlijker wordt doordat steeds meer ouders hun kind met de auto naar school brengen …
Een schoolstraat doorbreekt deze vicieuze cirkel en biedt een oplossing voor de verkeersdrukte. Uit ervaring blijkt dat meer ouders kiezen om te voet of met de fiets te komen in plaats van met de auto. De omgeving rond de schoolpoort wordt rustiger en aangenamer.
Door de straat verkeersvrij te maken, kan de schoolomgeving voor kinderen en jongeren heel wat meer betekenen. Plaats die auto’s innamen, komt vrij voor voetgangers, fietsers, groen, ontmoeting, beweging en recreatie. Een schoolstraat kan dus een belangrijke eerste stap vormen richting een aangename en gezonde schoolomgeving.

Afleverende dienst: 
Mobiliteit
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 70
BijlageGrootte
 Brochure3.21 MB