Schuldbemiddeling

Wat? 

Via schuldbemiddeling wordt een regeling getroffen voor de betaling van de schuldenlast. Het gaat om schulden in het kader van het consumentenkrediet, maar ook andere schulden zoals financiële boetes, belastingsschulden, huurschulden,... komen in aanmerking.

Bij een te hoge schuldenlast kan de sociale dienst u helpen bij het opstellen van een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling.

Voorwaarden: 

In het geval dat de schulden betrekking hebben op consumentenkrediet dient de schuldenaar een 'overeenkomst inzake schuldbemiddeling' te ondertekenen.

Wanneer de schulden geen betrekking hebben op schulden in het kader van consumentenkrediet, zijn er geen formele voorwaarden ten aanzien van de aanvrager van de schuldbemiddeling.

Afleverende dienst: 
Sociaal Huis
Oude Zandstraat 92
9120 Beveren
België
03 750 46 00