Signalisatieplan

Wat? 

Wanneer u een aanvraag indient om werfsignalisatie te plaatsen op de openbare weg, dient u steeds een signalisatieplan toe te voegen bij uw aanvraag. Een goed signalisatieplan geeft weer waar de inname exact gelegen is. Naast de exacte ligging dienen op het plan ook de juiste verkeersborden opgenomen te worden. Het doel van het signalisatieplan is het verschaffen van een veilig alternatief voor de situatie op het moment van de inname.

Via onderstaande link kunt u de nodige informatie terug vinden van de bepalingen die de wetgever oplegt bij het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg:
http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/mb/mb-070599-werken

Signalisatieplannen:
Bij de signalisatie van de werken wordt rekening gehouden met de categorie van de werken, met de
vraag of de werken het verkeer weinig of sterk hinderen, of de plaatsgesteldheid verkeersgeleiding mogelijk maakt, …
Hieronder kan u enkele voorbeelden van schema’s terug vinden voor het signaleren van verschillende werken. Deze kunnen eventueel aangepast worden naargelang uw specifieke aanvraag.

Afleverende dienst: 
Mobiliteit
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 70