Sociale huurwoningen

Wat? 

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) huurt huizen op de private markt en verhuurt die verder aan mensen die het moeilijk hebben om een betaalbare en kwalitatieve woning te vinden.

Het sociaal verhuurkantoor:

  • verhuurt woningen die voldoen aan de kwaliteitsnormen
  • met correcte huurcontracten
  • aan een huurprijs die veelal lager is dan deze op de gewone huurmarkt


Indien nodig zorgt het Verhuurkantoor voor begeleiding voor de huurder, of gaat men mee op zoek naar mogelijke tussenkomsten in de huurprijs.

In het Waasland kan u terecht bij:

of tijdens de zitdagen van het Sociaal Verhuurkantoor in het Sociaal Huis Beveren: elke 2e en 4e donderdag van de maand, telkens van 14 tot 15.30 uur.

Omdat er meer kandidaat-huurders dan woningen zijn, werkt ook een sociale verhuurkantoor met met een wachtlijst. Mensen met weinig middelen krijgen voorrang. Indien u een dringende woonnood en een laag inkomen heeft, kan u voor een inschrijving steeds terecht bij het Sociaal Huis Beveren.

Afleverende dienst: 
Sociaal Huis
Oude Zandstraat 92
9120 Beveren
België
03 750 46 00